.

Vyrůstal jsem s normální potřebou seberealizace v hmotě. Tvořit pro člověka znamená žít. Nevím, jaký jiný komentář zvolit k výtvarnému umění. Myslím si, že lidé po té, co si plně uvědomili tento fakt, utrhli se ze řetězu a tvoří jako o závod a za každou cenu. Pak může být pravdou i opak a to, že tvořit může znamenat umírat vlastní rukou. Vždyť lidská ctižádost existuje tzv. zdravá a nezdravá. Nedokázal jsem dosud prosazovat vlastní touhu a tak většinu úsilí jsem věnoval jiným ve své výtvarné škole. Žít člověk umí jen tehdy, když miluje.