výtvarná škola - žáci mého ateliéru (art school - pupils studio)

můj učitel - akademický sochař Ladislav Martínek (my teacher)

Výtvarná škola

.

18.02.2010 16:22
Ateliér od roku 1998 pravidelně navštěvují lidé za účelem se něčemu ve výtvarničení naučit. Menší část tvoří děti a ostatní jsou pestrou směsicí veřejnosti. Celkem každý týden dochází sto až stodvacet žáků.