.

02.02.2010 12:05

 

  Vyrůstal jsem s normální potřebou seberealizace v hmotě. Tvořit pro člověka znamená žít. Nevím, jaký jiný komentář zvolit k výtvarnému umění. Myslím si, že někteří lidé poté, co si plně uvědomili tuto hodnotu, utrhli se ze řetězu a někdy tvoří jako o závod a za každou cenu. Pak může být pravdou i opak, a to, že tvořit může znamenat umírat vlastní rukou. Vždyť lidská ctižádost existuje tzv. zdravá a nezdravá. Nedokázal jsem zatím prosazovat vlastní touhu a realizovat své sochy a většinu úsilí jsem věnoval jiným ve své výtvarné škole. Žít člověk umí jen tehdy, když miluje.