.

14.01.2010 13:27

sice umělec a to od jak živa, ale taky se snažím být normální člověk. Někdy jsou s tím spojené různé trable a tak se člověk nenudí. V Brně jsem se v roce 1965 narodil, vystudoval a žiji zde stále. Kreslení, malování, modelování a pod. mě z dětských let zůstalo i do dospělosti a tak nezbývá, než s tím žít a takový život milovat. Utvrdili to mí milovaní učitelé, kterých si nesmírně vážím. Brněnská grafička a ilustrátorka  Jarmila Totušková a později brněnský sochař Ladislav Martínek.

Nyní v Brně vedu výtvarný ateliér se spoustou mých žáků a zažívám s nimi radosti, no a taky starosti. Výstavy mé práce jsem většinou realizoval se svými žáky. Ty opravdu velké v zapůjčených prostorách bývalé továrny Rovner a ty komornější v menších galeriích

a kavárnách.